Privacy Policy

Uw privacy

Korfbalclub Groen Zwart (verder: Groen Zwart of vereniging) is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Groen Zwart persoonsgegevens verwerkt van leden, ouders/verzorgers van leden, sponsoren, gebruikers van onze apps en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, ouders/verzorgers van leden, sponsoren, gebruikers van apps en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Groen Zwart zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Groen Zwart, Azelosestraat 120a, 7621 BC Borne. Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegeven aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Groen Zwart uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt Groen Zwart persoonsgegevens van u:

 • Wanneer u een Groen Zwart lidmaatschap afsluit om u aan te melden/overschrijven bij de korfbal bond KNKV
 • Het maken van team indelingen
 • Het innen van de contributiegelden/versturen van facturen
 • Het sturen/bezorgen van het clubblad/attenties
 • Het vermelden van verjaardagen in het clubblad
 • Het versturen van informatie/advertenties via email, social media op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) websites (inclusief gebruikte apps).

E-mail

Groen Zwart verzendt nieuwsbrieven, van bijvoorbeeld komende activiteiten, naar het door u opgegeven email adres. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink.

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie betreffende de vereniging en haar activiteiten, dan kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Gebruik van persoonsgegevens door derden.

Groen Zwart laat zelf geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe. Gebruikers van de App kunnen hiervoor wel zelf toestemming geven.

Social Media.

Het doel voor het gebruik van social media is:

 • De vereniging profileren en presenteren richting leden, ouders/verzorgers, sponsoren
 • Laten zien wat er allemaal gebeurt bij Groen Zwart
 • In contact blijven met oud-leden
 • Nieuwe leden werven

Wat plaatsen we op social media:

 • Informatie betreffende de activiteiten van de vereniging
 • Foto`s van activiteiten die plaatsvinden, waarvan we het interessant vinden om deze te delen. Foto’s zullen voornamelijk in groepsverband genomen worden.

Richtlijnen voor het plaatsen van foto’s en filmopnames

Filmopnames en foto’s geven vaak een mooi beeld van activiteiten of gebeurtenissen bij de vereniging. Om redenen van bescherming van privacy in lijn met de Wet Bescherming

Persoonsgegevens heeft Groen Zwart een aantal richtlijnen vastgesteld. Deze richtlijnen zijn met de leden en ouders van leden kenbaar gemaakt.

 • Op openbare social media, publiceren we enkele foto’s of filmpjes van een activiteit.
 • Deze foto mag een sfeerbeeld geven en kinderen staan hoofdzakelijk met een grote groep in beeld.
 • Groen Zwart kan er ook voor kiezen, een veelvoud aan foto’s van haar activiteiten in een afgeschermde omgeving met de leden, ouders/verzorgers van leden te delen.

Richtlijnen gebruik social media

 • Leden kunnen informatie delen.
 • Leden maken duidelijk of zij op persoonlijke titel of namens Groen Zwart (commissie) publiceren.
 • Leden publiceren geen vertrouwelijke informatie op social media.
 • Leden gaan niet in discussie met anderen op social media.
 • Leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor wat zij publiceren.
 • Leden van Groen Zwart weten dat publicaties op social media altijd vindbaar zijn.
 • Bij twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met Groen Zwart wordt deze niet geplaatst.

Afspraken met ouders

Om foto’s van kinderen op de website, Facebook en Twitter pagina van Groen Zwart te zetten wordt er bij inschrijving toestemming aan de ouders/ verzorgers gevraagd. Daarnaast hebben ouders altijd het recht om aan het begin van een nieuw seizoen aan te geven bezwaar te hebben tegen het plaatsen van foto’s van hun kinderen op de website, Facebook en Twitter pagina van Groen Zwart.

Met regelmaat vindt er een activiteit plaats waar ouders/verzorgers worden uitgenodigd. Ouders mogen opnames maken van deze activiteiten van Groen Zwart. Als ouders deze opnames op social media willen delen, gelden dezelfde regels die voor onze leden hanteren.

De Groen Zwart app

Leden en ouders/verzorgers van leden kunnen gebruik maken van de Groen Zwart app. Groen Zwart maakt gebruik van een standaard app, waarvan het uiterlijk gepersonaliseerd is en de toegang afgeschermd is door Groen Zwart. Door de app kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Lees hiervoor de privacyverklaring van de makers van de app, indien aanwezig, alvorens het accepteren de privacy voorwaarden.

Website van Groen Zwart en andere websites

Op de website van Groen Zwart treft u een aantal links aan naar andere websites. Groen Zwart kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: secretaris@groenzwart.nl.

Meldpunt kwetsbaarheden?

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

Wijzigingen

Groen Zwart behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Groen Zwart een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Groen Zwart uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en/of nieuwsbrief.

Namens het bestuur van Groen Zwart