Word lid

Kom langs om kennis te maken!

Lijkt korfbal jou iets en wil je een keer meetrainen of wil je lid worden? Je bent van harte welkom bij Groen Zwart!

Wil je eens komen meetrainen om te kijken hoe het is? Kom dan gerust langs tijdens een van de trainingsavonden om mee te doen en kennis te maken met onze vereniging. We hebben teams in verschillende leeftijdscategorieën waarbij je kunt aansluiten.

Ben je jonger dan 6 jaar en wil je graag korfballen? Dan kun je meedoen met de Kangoeroe Klup! Op zaterdagochtend, tijdens de thuiswedstrijden van de andere teams, kun je spelenderwijs kennis maken met korfbal.

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met info@groenzwart.nl.

Waar en wanneer wordt er getraind?

Veldcompetitie
Tijdens de veldcompetitie wordt er getraind op dinsdag- en donderdagavond op ons veld aan de Azelosestraat 120a in Borne (tegenover de carpoolplaats bij de oprit naar de A35). De veldcompetitie loopt van augustus t/m half oktober en van maart t/m begin juni.

LeeftijdTrainingstijden
1e (19+ jaar)Di: 19:30 – 21:00
Do: 19:30 – 20:30
A1 (16 t/m 18 jaar)Di: 19:30 – 21:00
Do: 19:30 – 20:30
B1 (14 t/m 16 jaar)Di: 19:30 – 21:00
Do: 19:30 – 20:30
C1 (12 t/m 14 jaar) Di: 18:30 – 19:30
Do: 18:30 – 19:30
D1 (9 t/m 11 jaar) Di: 18:30 – 19:30
Do: 18:30 – 19:30
E1 & E2 (6 t/m 10 jaar)Di: 18:30 – 19:30
Do: 18:30 -19:30
Kangoeroeklup (3 t/m 6 jaar) Zaterdagochtend
(in overleg)

Zaalcompetitie
Tijdens de zaalcompetitie trainen we op dinsdag in de blaashal (op het terrein van BZSV) en op donderdag en vrijdag wordt er getraind in de Hooiberg en Wensinkhof. De zaalcompetitie loopt van november t/m februari.

Contributie

Senioren (> 19 jaar)€66,13Per kwartaalIncl. bijdrage kledingfonds
Midweek (> 19 jaar)€66,13Per kwartaalIncl. bijdrage kledingfonds
Junioren (16 – 19 jaar)€53,82Per kwartaalIncl. bijdrage kledingfonds
Aspiranten (12 – 16 jaar)€46,07Per kwartaalIncl. bijdrage kledingfonds
Pupillen (6 – 12 jaar)€37,31Per kwartaalIncl. bijdrage kledingfonds
Welpen (> 6 jaar)€32,08Per kwartaalIncl. bijdrage kledingfonds
Niet spelende leden/recreanten€19,89Per kwartaal
Donateurs€12,72Per kwartaal
Inschrijfgeld€10,00Eenmalig
Reductie
3e gezinslid€2,25Per kwartaal
4e gezinslid€4,50Per kwartaal

De contributie van nieuwe leden zal middels een machtiging automatisch geïnd worden. Door invulling van de machtigingskaart wordt de contributie rond de eerste week van het nieuwe kwartaal afgeschreven.
Bij het mislukken van een contributie incasso wordt 3,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Kledingfonds

Per 1 oktober 2019 is er een kledingfonds ingesteld. De shirts die worden aangeschaft uit dit fonds worden voorzien van het GZ logo, en worden eigendom van de vereniging. Sportkleding uit het kledingfonds wordt spelende leden in bruikleen gegeven. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het shirt (en eventuele andere kleding) bij het uitgiftepunt te worden ingeleverd. Het kledingfonds is geen extra spaarpotje voor Groen Zwart, indien saldo voldoende is en er geen nieuwe kleding aangeschaft hoeft te worden, kan besloten worden om de bijdrage een jaar op te schorten. Het voorstel voor opschorten wordt aan de ledenvergadering voorgelegd.

Tegemoetkoming contributie

Gezinnen die een uitkering hebben, in de schuldsanering zitten of een laag inkomen hebben (120% van wettelijk sociaal minimum) kunnen een beroep doen op het jeugdsportfonds voor een tegemoetkoming in de contributie.

Contributiewijziging

Het korfbalseizoen loopt jaarlijks van 1 juli t/m 30 juni. Peildatum voor het bepalen van de leeftijd is 31 december van het jaar in het actieve seizoen.

Conform het besluit van de ALV 2008 vindt jaarlijks een indexering van de contributies voor spelende leden plaats op basis van de consumentenprijsindexcijfers van het CBS. Deze indexering wordt bepaald door de consumentprijsindex (afgeleid) van mei van het vorige jaar te vergelijken met hetzelfde cijfer van mei voor dit jaar met dien verstande dat de contributie nimmer lager mag worden dan de contributie in het daaraan voorafgaande jaar. De contributiewijziging gaat in per 1 juli.

Aanmelden / afmelden

Als je kennis wilt maken met de korfbalsport kun je 4 keer mee trainen zonder dat contributie verschuldigd is.
Daarna dien je te besluiten of je lid wilt worden. Contributie is verschuldigd m.i.v. de maand volgend op die van inschrijving.

Het lidmaatschap wordt zonder opzegging telkens met een seizoen (1 juli t/m 30 juni) verlengd. Opzegging kan alleen aan het eind van het seizoen (30 juni) en de afmelding moet vóór 1 juni schriftelijk binnen zijn bij de ledenadministratie.